Svrha evaluacije bila je pružiti donatoru i partnerima programa kvalificiran savjet, skrenuti pažnju na prethodne rezultate i naučene lekcije, te dati prijedloge za buduće akcije i potencijalne prilagodbe faza projekta i moguće izazove koji nisu prethodno predviđeni. Cilj je bio pružiti donatoru analizu i preporuke za pitanja za evaluaciju u vezi sa svakim od očekivanih CPCS rezultata: povećan kapacitet i vještine pojedinih CSO-a, posebno CBO-a i inicijatora u zajednici, mreže i koalicije za provođenje efikasne propagande za mobiliziranje izbornih i utjecajnih politika; promocija i podrška malim, konkretnim i kreativnim inicijatorima u zajednici koji ističu zajedničke probleme u zajednici; razvoj efektivnih struktura i procedura dijaloga i zajedničkog rada vlasti i CSO-a kroz implementaciju i poticanje postojećih dogovora saradnje; razvoj i promocija lokalne filantropije i društvene odgovornosti; podrška srednjim organizacijama civilnog društva (ISO) na lokalnom i regionalnom nivou; poboljšan dijalog i saradnja vjerskih organizacija sa ostalim segmentima civilnog društva.