Multivarijabilna statistička analiza uključujući faktor i klaster analizu; proizvodnja prilagođene grafike.