Svrha ove evaluacije je procijeniti u kolikoj mjeri šest odabranih projekata građanskog društva u BiH doprinosi rezultatima u smislu promijenjenog ponašanja, odnosa, akcija ili aktivnosti među tim osobama, grupama ili organizacijama sa kojima ovi projekti.