Analiza faktora i klastera o upitnicima o potrebama trenera.