Istraživanje u BiH provedeno je kao dio regionalnog projekta u jugoistočnoj Evropi; Ad-hoc terenska analiza; Istraživanje obuhvata obiman rad na terenu sa žrtvama trgovine ljudima i romskim zajednicama.