U ovoj studiji prikupljeni su i analizirani strateški dokumenti relevantni za desegregaciju u obrazovanju (od 1996. do danas). Prvo je napravljen spisak dokumenata koji je nekoliko puta revidiran. Nakon čitanja i analize relevantnosti, za svaki od dokumenata, dati su osnovni podaci (naslov, originalni naslov, godina, jezik, autor), kratak sažetak i link za web stranicu dokumenta. Unosi su sortirani po godinama i podijeljeni u dva dijela. Prvi dio razmatra institucionalno okruženje, zakone i državne inicijative, dok drugi dio predstavlja istraživačke studije, izvještaje i inicijative. Također je napisan pregled stanja u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini u vezi sa državnim inicijativama, nevladinim sektorom i akademskom zajednicom u vezi sa (de) segregacijom. Pregled je napisan na osnovu relevantne dokumentacije prikupljene putem desk istraživanja.