Ovaj dokument predstavlja Analizu procjene potreba za stručnim usavršavanjem nastavnika/ca u skladu sa izrađenim Standardom zanimanja za nastavničku profesiju, kreiranih u sklopu projekta „Razvoj kvalifikacijskog okvira za opće obrazovanje“. U istraživanju su korištene kvalitativne i kvantitativne metode u svrhu triangulacije podataka iz više izvora. Rezultati pokazuju da opis poslova za odgajatelje i za nastavnike u osnovnim i srednjim školama nije jasno definisan niti propisan zvaničnim dokumentom. Odgajatelji koji su sudjelovali u ovom istraživanju, te nastavnici iz nekoliko gradova nisu imali priliku vidjeti Standarde zanimanja. Odgajatelji i nastavnici smatraju da im je, među ponuđenim oblastima, stručno usavršavanje najviše potrebno iz oblasti planiranja i programiranja, a najmanje iz oblasti saradnje sa porodicom i zajednicom, te kreiranja okruženja za razvoj i učenje. Ovom analizom procijenjene su teme unutar svake od oblasti u kojima je odgajateljima i nastavnicima potrebno veće, odnosno manje stručno usavršavanje.