Analizirani rezultati anketa na početku i na kraju programa lokalnih vladinih zvaničnika i građana: stavovi prema transprentnosti budžeta. Kvantitativna analiza rezultata upitnika.