Osmišljeno i provedeno međunarodno istraživanje o efektima radnih kampova u jugoistočnoj Evropi na nekoliko stotina mladih koji su učestvovali u radnim kampovima iz čitavog svijeta. Zajedno sa reprezentativnim uzorkom mladih iz Bosne i Hercegovine.