Provedena i napisana evaluacija o ovom nacionalnom programu vrijednom 20 miliona USD u 50/50 saradnji sa drugim konsultantom.