Studija se bavila mapiranjem aktuelnih politika nastavnika u NEPC regionu. SABER - metodologija nastavnika Svjetske banke adaptirana je za potrebe ove studije.

BiH nema kvalifikacijski okvir za profesiju nastavnika niti jasno definisane kompetencije nastavnika. Ne postoji okvir za kurikulum na državnom nivou koji jasno definiše ishode učenje. Evaluacije nastavnika ne provode se na osnovu zajednički utvrđenih standarda kvalitete i nastavnicima nije pruženo dovoljno vodstva, povratne informacije niti podrške u slučajevima nezadovoljavajuće evaluacije.