Šest upitnika je prilagođene za online okruženje, i to za Nacionalne Tempus kancelarije, nacionalne kontakt tačke, Grant holdere i koordinatore iz zemalja EU, iz visokoškolskih institucija u zemalja partnerima izvan EU, javnih institucija i agencija u zemaljama partnerima izvan EU, socijalnih partnera iz zemalja izvan EU (Poslovne organizacije i udruga civilnog društva,itd). Token bazirani upitnici su razvijeni na tri jezika (engleski, francuski i ruski) i jedinstvene e-mail pozivnice su poslane na više od 3000 e-mail adrese (osoba) u EU, Jugoistočnoj Europi, Istočnoj Europi, Srednjoj Aziji i zemljama Južnog mediterana. Prikupljeni podaci su analizirani i interpretirani, te su uvršteni u završni izvještaju srednjoročne evaluacije TEMPUS IV programa.