Evaluacija je provedena sa ciljem procjene dostignuća, uspješnosti u radu i utjecaja koji je Centar za podršku ženama i djeci ostvario u periodu od 2010. do 2012. godine, uzimajući u obzir uvriježene kriterijume zaštite dostojanstva i ljudskih prava, posebno prava žena i djece.

Osnovni model procesa evaluacije uključivao je desk istraživanje (analize relevantne programske dokumentacije i analize kvalitativnih podataka prikupljenih iz relevantnih izvora) i metode polustrukturiranih individualnih i grupnih intervjua sa ključnim učesnicima i partnerima projekta. Evaluacija je provedena u julu i avgustu 2012. godine u opštinama Modriča, Derventa i Banja Luka. Iz navedenih opština odabran je prigodan uzorak od ukupno 23 ispitanika.

Rezultati evaluacije pokazuju da su aktivnosti koje provodi UG Budućnost Modriča, kao što je pružanje adekvatne skrbi za žrtve obiteljskog nasilja, razvoj međusektorske suradnje i pristupa u radu, kao i podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja u porodici, relevantni za ostvarivanje ciljeva projekta.