Projekat je usmjeren na povećanje uključenosti djece sa teškoćama u razvoju u formalni sistem obrazovanja kroz jačanje i osnaživanje 10 lokalnih zajednica za zajedničko rješavanje prepreka za uključivanje djece s teškoćama u razvoju.

Sa ciljem mjerenja napretka, Mozaik je, zajedno sa proMENTE-om, identificirao ključne interesne grupe i definisao niz kvalitativnih pokazatelja napretka za svaku grupu koji opisuju promjene koje se žele postići.

Na temelju utvrđenih pokazatelja napretka, definisano je šest generalnih tema i sva pitanja korištena u evaluaciji povezana su sa tim temama.

Provedeno je fokus grupno istraživanje te su primijenjeni upitnici sa ključnim interesnim grupama u četiri od deset projektnih zajednica. U preostalih šest procjena je urađena na osnovu podataka prikupljenih upitnicima.