proMENTE je partner Inicijative koja je koordinirana od strane Mreže za obrazovne politike (NEPC). proMENTE u Inicijativi pruža svoje usluge kako bi se postigli ciljevi Inicijative.