Sprovođenje evaluacije projekta "Prevencija nasilja koje uključuje djecu i promocija poštovanja različitosti u BiH kroz obrazovni sistem" koristeći se kvalitativnim i kvantitativnim metodama i tehnikama poput struktuiranih i polustruktuiranih individualnih i grupnih intervjua, fokus grupa, upitnika i analize dokumentacije.