Ova evaluacija pokušava procijeniti napredak tražeći od stakeholder-a njihovo izravno mišljenje o tome kako se situacija mijenja, ali i usporedbom sa situacijom opisanom u referentnom izvještaju urađenom od proMENTE-a u 2008.