Dvodnevni seminar za volontere NarkoNE udruženja s ciljem upoznavanja učesnika sa korisnim vještinama neophodnim u procesu traženja zaposlenja, a koje se odnose na pisanje biografije, pisanje motivacijskog pisma, ponašanje kandidata tokom intervjua za posao. Pored stečenih znanja, učesnici seminara su izradili svoju biografiju u EU formatu i motivacijsko pismo.