Provođenje mid-term evaluacije GAP2. Terenski rad u martu i aprilu 2010 (76 individualnih intervjua).