Snimanje stanja i potreba potencijalnih korisnika i polaznika Škole socijalnih zanimanja, a u svrhu otvaranja Škole za socijalna zanimanja u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je obavljeno na području Kantona Sarajevo.