Team building aktivnosti za članove Mreže organizacija građanskog društva iz Sektora sudskih članova tokom njihovih radionica Strateškog planiranja.